Ceny a časy tréningov

SÚKROMNÝ INDIVIDUÁLNY TRÉNING (MUŽI / ŽENY) - 20 euro / tréning

SÚKROMNÝ TRÉNING - 2 OSOBY (MUŽI / ŽENY) - 10 euro / osoba / tréning

Ak máte záujem o súkromný individuálny tréning alebo súkromný tréning vo dvojici v uvedených časoch v harmonograme (modrá farba), tak sa môžete nahlásiť (prípadne získať viac informácií) prostredníctvom emailu palobox77@gmail.com, alebo formou sms či telefonátom na tel.č. 0905 673 258

SKUPINOVÝ TRÉNING (MUŽI) - 4 euro / osoba / tréning

Ak máte záujem o skupinový tréning v uvedených časoch v harmonograme (žltá farba), tak sa môžete nahlásiť (prípadne získať viac informácií) prostredníctvom emailu palobox77@gmail.com, alebo formou sms či telefonátom na tel.č. 0905 673 258

KONDIČNÝ TRÉNING PRE ŠPORTOVÉ TÍMY (futbal / hokej / basketbal) do 30 osôb

(tréning formou kondičného boxu a doplnkových silovo-rýchlostných a koordinačných cvičení intervalovou formou prispôsobený pre potreby daného športu) - 75 euro / tréning pre celý tím

Ak máte záujem o kondičný tréning formou boxu pre Váš športový tím, tak ma kontaktujte na mail palobox77@gmail.com alebo na tel.č. 0905 673 258. Čas tréningu podľa dohody.