Ceny a časy tréningov

SÚKROMNÝ INDIVIDUÁLNY TRÉNING (MUŽI / ŽENY) - 25 euro / tréning

SÚKROMNÝ TRÉNING - 2 OSOBY (MUŽI / ŽENY) - 15 euro / osoba / tréning

Ak máte záujem o súkromný individuálny tréning alebo súkromný tréning vo dvojici, tak sa môžete informovať na dostupnosť prostredníctvom emailu palobox77@gmail.com, alebo formou sms či telefonátom na tel.č. 0905 673 258

SKUPINOVÝ TRÉNING (MUŽI) - 5 euro / osoba / tréning

Skupinové tréningy bývajú utorok a štvrtok o 18,30hod., môžete sa nahlásiť (prípadne získať viac informácií) prostredníctvom emailu palobox77@gmail.com, alebo formou sms či telefonátom na tel.č. 0905 673 258

KONDIČNÝ TRÉNING PRE ŠPORTOVÉ TÍMY (futbal / hokej / basketbal) do 30 osôb

(tréning formou kondičného boxu a doplnkových silovo-rýchlostných a koordinačných cvičení intervalovou formou prispôsobený pre potreby daného športu) - 75 euro / tréning pre celý tím

Ak máte záujem o kondičný tréning formou boxu pre Váš športový tím, tak ma kontaktujte na mail palobox77@gmail.com alebo na tel.č. 0905 673 258. Čas tréningu podľa dohody.