Ceny a časy tréningov

TRÉNINGY sú od 1.4.2023 do odvolania POZASTAVENÉ!